MICHELLE

OBAMA

THE FIRST LADY-  

הגברת הראשונה של ארצות הברית, היא גם האפרו - אמריקנית הראשונה שכיהנה בתפקיד, והשפעתה נוגעת לא רק לאמריקאיות, אלא לנשים בכל רחבי העולם